Педагогічний колектив, дирекція школи першочерговим завданням поставили створити в школі необхідні умови для навчання та всебічного розвитку учнів.
    Здійснення цієї мети вимагає наполегливої праці над низкою проблем, зокрема:
•    навчальної: «Впровадження інноваційних освітніх технологій як запорука втілення педагогічного задуму»;
•    методичної: «Гармонійний розвиток особистості учителя та учнів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання»;
•    виховної: «Виховання патріотичної особистості, якій притаманна демократична громадянська культура, національна свідомість, повага до історичного минулого, традицій, звичаїв та обрядів українського народу».
Основна проблема школи: Формування та розвиток конкурентноспроможної особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг

 

Основні напрямки діяльності школи

  • впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес;
  • зміцнення фізичного, психічного, психологічного здоров’я молоді;
  •  запровадження здоров'я-збережувальних технологій;
  • особистісно-орієнтований підхід до навчання й виховання учнів;
  • робота із здібними та обдарованими учнями;
  • забезпечення якісного профільного навчання.