Нормативно – правова база

У 2018 – 2019 навчальному році робота школи буде спрямована на виконання законодавства України про загальну середню освіту:

 1.  Конституція України
 2. Конвенція про права дитини.
 3. Указ Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 4. Постанова Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року

Закони України

 1. Закон України “Про освіту”
 2. Закон України “Про загальну середню освіту”
 3. Закон України “Про відпустки”
 4. Закон України “Про охорону праці”
 5. Закон України “Про охорону дитинства”
 6. Кодекс законів про працю України
 7. Закон України “Про доступ до публічної інформації”
 8. Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

Положення, які регламентують роботу закладу

 1. Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 2. Положення про державну підсумкову атестацію учнів
 3. Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
 4. Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
 5. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
 6. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
 7. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 8. Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
 9. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
 10. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
 11. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
 12. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
 13. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 14. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 15. Положення про класного керівника
 16. Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
 17. Положення про психологічну службу в системі освіти України
 18. Положення про навчання з питань охорони праці
 19. Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 20. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 21. Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»
 22. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
 23. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 24. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
 Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
Захист персональних даних
Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
Порядок видачі дублікатів атестатів і св. 
Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Тривалість уроків у початкових класах
Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
Статут школи.
Перспективний план розвитку школи на 2015-2020 роки. 
Інші акти законодавства в галузі освіти в тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.